DuoCaffe
 
 
Rzeczpospolita Szlachecka (nowożytność)Trasa: Rawa Mazowiecka


Program
:
  • Wykłady obejmujące wojskowość
  • Stroje i obyczaje siedemnastowiecznej Polski
  • Pokazy walki
  • Odgrywanie scenek historycznych
  • przebieranie się w stroje z epoki
  • gry i zabawy

Uwagi: Na życzenie klienta program pokazu może być dowolnie modyfikowany lub poszerzany.Brać Herbowa stworzona na chwałę i męstwo panów braci z zaścianku rawskiego, zwyczaje i pamięć przodków naszych dzielnie zachowuje. Stoi na straży sarmackich obyczajów cum laude et pro publico bono przyrzeka to czynić. Wąsaci panowie bracia i nadobne waćpanny odtwarzają okres Rzeczypospolitej Szlacheckiej (XVI – XVII w.) ze szczególnym uwzględnieniem życia zaściankowej szlachty mazowieckiej czasem „szubrawcami” zwanej (od łacińskiego sub Rawa vivente). Poczuj w ręku ciężar szabli i przenieś się w czasy sienkiewiczowskiej Trylogii!
 
Strona główna  |  Kontakt  |  Do góry